Jovana Jelić

Nakon završene srednje Мuzičke škole u Nišu, upisala je osnovne akademske studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, smer Muzička pedagogija. Godine 2016. završila je master akademske studije na Akademiji sa prosečnom ocenom 9.92.

Tokom studiranja bila je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije, kao jedan od 800 najboljih studenata završnih godina osnovnih akademskih studija. Takođe je bila stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fonda za talente u Prokuplju. Više puta je nagrađivana od strane Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh.

U studiju za muzičko obrazovanje „Bravissimo“ nastavnica je predmeta Klavir, Solfeđo i Teorija muzike.