Muzička škola “Bravissimo” nudi dve vrste programa – grupni i individualni.

GRUPNI PROGRAM podrazumeva rad u malim grupama (do pet učenika), po programu muzičkih škola Srbije. U toku meseca planirano je 8 časova, raspoređenih po dva časa nedeljno u trajanju po 45 minuta.

INDIVIDUALNI PROGRAM je takođe usklađen sa programom muzičkih škola Srbije i pruža učenicima mogućnost bržeg naredovanja, a ukoliko žele i polaganje ispita i sticanje diploma o položenom razredu u muzičkim školama “Isidor Bajić” i “Josip Slavenski” iz Novog Sada, kao i Kraljevske muzičke škole (Royal School of Music ili ABRSM) iz Londona.

Individualni časovi traju 30 minuta , a planirano je 8 časova mesečno rasoredjenih po dva u toku svake nedelje.

U individualnom programu nastave deca mogu birati i između REKREATIVNE i PROFESIONALNE nastave. Sledeća tabela pokazuje u čemu je razlika između ova dva oblika nastave:

REKREATIVNA NASTAVA
– nastupi na koncertima i brojnim manifestacijama.

PROFESIONALNA NASTAVA
– sticanje diploma MŠ “Isidor Bajić” i MŠ “Josip Slavenski” sticanje diplome Kraljevske muzičke škole (ABRSM)
– učestvovanje na pijanističkim takmičenjima nastupi na koncertima i brojnim manifestacijama.

BRAVISSIMO SMEROVI
1. Klavir
2. Solfedjo
3. Pevanje
4. Gitara