O MUZIČKOM ZABAVIŠTU

Muzika ima neprocenjiv značaj u celokupnom razvoju i odrastanju deteta.
Bavljenje muzikom u najranijem uzrastu, u muzičkom zabavištu, utiče na:

   razvoj ličnosti
 
   intelekta
   motorike
   koordinacije
   zapažanja
   i osećaja za kolektiv.
Takođe razvija sposobnost izvođenja i emocionalnog doživljaja.

ZA UZRAST OD 3-7 GODINA

Naša želja je da u muzičkom razvoju dece radimo na osećaju za različite visine, jačine i trajanje tonova i njihovu skladnost.
Takođe radimo na obimu pažnje i pamćenja i osećaju za ritam.
Svaki od ovih osećaja razvijamo kroz muzičke igre, pevanje, slušanje muzike i svranje na dečjim instrumentima.
Razvoj muzičkih sposobnosti dece, negovanje ljubavi prema muzici i muzičkog ukusa trebao bi da se razvija postepeno i stručno vođen od strane muzički obrazovanih učitelja u saradnji sa roditeljima.
Rezultati takvog rada su od neprocenjivog značaja za decu.
Muzičko zabavište je namenjeno uzrastu od 3- 7 godina.
Grupe se formiraju prema uzrastu dece.