Potvrdite da niste mašina

Bravissimo

studio za muzičko obrazovanje

Račun banke: Erste bank 340-36092-03
PIB: 104629770
MB: 60355118

Tatjana Guberina profesor klavira i direktor studija
Email : info@bravisimo.edu.rs
064 6277798
www.bravissimo.edu. rs

Marina Vučićević dipl. ekonomista-menadžer
Email: info@bravisimo.edu.rs
060 0727394
www.bravissimo.edu.rs

Sedište: Narodnog Fronta 51, Novi Sad
Telefon: 021 468827