Bravissimo

studio za muzičko obrazovanje

Sedište:
Narodnog Fronta 51, Novi Sad

Telefon:
021 468827

Račun banke:
Erste bank 340-36092-03

PIB: 104629770

MB: 60355118

Tatjana Guberina
profesor klavira i direktor studija

Email :
info@bravissimo.edu.rs

Telefon:
064 6277798

Website:
www.bravissimo.edu. rs

Marina Vučićević
dipl. ekonomista-menadžer

Email:
info@bravissimo.edu.rs

Telefon:
060 0727394

Website:
www.bravissimo.edu.rs